คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี(The Cabinet)

 

•นายกรัฐมนตรี
•รัฐมนตรีอื่นไม่เกิน 35 คน
•การเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องมีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมด
•การเลือกนายกรัฐมนตรีต้องทำภายใน 30 วันนับแต่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก
•การลงมติต้องเป็นการลงคะแนนอย่างเปิดเผย
•ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

คณะรัฐมนตรีกับการบริหารราชการแผ่นดิน

•การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
•การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค = จังหวัด อำเภอ
•การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น = หมูบ้าน ตำบล อบต.

การถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา

คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน

กดดูที่ Link ตรงนี้

 

Advertisements

2 Responses

  1. ทำให้ได้ความรู้เพี่มมากขึ้นจากเดิมครับ

  2. ทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: