พัฒนาการความเป็นมาของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆของโลกและสงครามโลก

พัฒนาการความเป็นมาของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก

ทวีปยุโรป

-ทวีปยุโรปเป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนาเมื่อจักรพรรดิโรมันยอมรับ

-จักรวรรดิโรมันล่มสลายคริสต์ศาสนามีอิทธิพลต่อประชาชนมาก

-เกิดการปฏิรูปศาสนาทำให้คริสต์ศาสนาแบ่งออกเป็น 2 นิกายคือ นิกายโรมันคาทอลิกและ

นิกายโปรเตสแตนต์

-ทำให้อำนาจพระสันตะปาปาอ่อนแอลง กษัตริย์มีอำนาจมากขึ้น

-ทวีปยุโรปมีการปกครองแบบฟิวดัลและระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์

-เมื่อเกิดสงครามครูเสดทำให้การปกครองแบบฟิวดัลเสื่อมลง

-เกิดการค้ามากขั้น เกิดชนชั้นพ่อค้าหรือชนชั้นกลาง

-ปลายในสมัยกลางเกิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเริ่มที่อิตาลี

-ความสำเร็จในการปฏิวัติวิทยาศาสตร์

-ปฏิวัติอุตสาหกรรม

-เกิดแนวคิดสังคมนิยมหรือลัทธิมากซ์

-การปฏิวัติฝรั่งเศส

-เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม

-เกิดความขัดแย้งทำให้เกิดสงคราม

ทวีปอเมริกาเหนือ

 • ชาวยุโรปเป็นคนค้นพบทวีปอเมริกาเหนือคือ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
 • ชาวยุโรปอพยพเข้าสู่อเมริกาเป็นจำนวนมาก
 • เกิดการแสวงหาทรัพยากรจับจองที่ ระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส
 • สุดท้ายดินแดนทั้งหมดของอเมริกาเป็นของอังกฤษเพียงผู้เดียว
 • อังกฤษเอาเปรียบการเก็บภาษี สร้างความไม่พอใจกับชาวอาณานิคมเกิดการทำสงคราม เกิดการปฏิวัติของชาวอเมริกา
 • หลังจากได้รับเอกราชได้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างมลรัฐทางเหนือและมลรัฐทางใต้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องทาส
 • มลรัฐทางใต้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้

ทวีปอเมริกาใต้

 • อดีตเคยเป็นดินแดนของชาวอินเดียนพื้นเมืองเผ่าอินคา
 • ถูกกองทัพสเปนบุกทำลายสร้างฐานอำนาจขึ้นมาแทน
 • มีโปรตุเกส อังกฤษ ฮอลันดา ฝรั่งเศส ได้เข้ามาสร้างอาณานิคม
 • เริ่มมีการเคลื่อนไหวประกาศเอกราช โดยมีผู้นำสำคัญ ได้แก่ ซิโมน โบลิวาร์ ชาวเวเนซุเอลา และโฮเซ เดอ ซานมาร์ติน ชาวอาเจนตินา

ทวีปแอฟริกา

 • ทวีปแอฟริกาเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองของโลก
 • ชาวยุโรปเดินทางเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรเช่น ทองคำ งาช้าง เครื่องเทศ

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

 • ประเทศออสเตรเลียได้มีชาวพื้นเมืองพวกแรกหรือพวกแอบอริจินี
 • วิลเล็ม เจนซ์ ชาวดัตช์และลูกเรือเป็นคนผิวขาวพวกแรกที่เข้าไปออสเตรเลีย
 • รัฐบาลอังกฤษได้ส่งนักโทษรุ่นแรกมายังออสเตรเลียและยังยึดเป็นอาณานิคม

สงครามโลก(World War)

สงครามโลกครั้งที่1(First World War)

 • เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1914 – ค.ศ. 1919
 • ระหว่างฝ่ายฝ่ายมหาอำนาจสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง

(1) ฝ่ายมหาอำนาจสัมพันธมิตร ประกอบด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย และยังมีชาติอื่น ๆ

สมทบเข้า ร่วมในสงครามอีก 23 ประเทศ รวมทั้งสหรัฐ

(2)ฝ่ายมหาอำนาจกลาง ประกอบด้วย เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี และอิตาลี อเมริกาประกาศเข้า

ร่วมในช่วงปลายของสงคราม

 • การลงนามในสัญญาสันติภาพ ฉบับที่สำคัญที่สุด คือ สนธิสัญญาแวร์วายส์ (Treaty of Versailles ) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.1919 เป็นสนธิสัญญาที่บังคับให้เยอรมนีในฐานะชาติผู้แพ้ต้องยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่1

* แต่ละชาติพยายามสร้างอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของตนให้เข้มแข็งจนนำ

ไปสู่ความขัดแย้ง

*ชนวนของสงคราม เมื่ออาร์ชดุ๊กฟรานซิส ฟอดินานด์ มกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีและ

พระชายาถูกลอบปลงพระชนม์ขณะเสด็จเยือนกรุงซาราเยโวเมืองหลวงในแคว้นบอสเนีย รัฐบาลของ

ออสเตรีย-ฮังการีจึงประกาศสงครามกับเซอร์เบีย

ผลของสงคราม

 • ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศคู่สงครามทั้ง 2 ฝ่าย
 • มีการจัดตั้งองค์การสันนิบาตรชาติใน ค.ศ.1920
 • ทำให้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในยุโรป
 • เกิดประเทศใหม่ในยุโรป เช่น เชโกสโลวะเกีย โปแลนด์ ฮังการี

 

 

 

 

ผลที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

 1. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศ
 2. ได้รับเกียรติเข้าร่วมทำสัญญาสันติภาพแวร์ซายส์
 3. เมื่อสงครามสงบได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกประเภทริเริ่มขององค์การสันนิบาตชาติ เป็นหลักประกันเอกราชและความปลอดภัยของประเทศ
 4. ได้แก้ไขสัญญาที่ทำไว้แต่รัชกาลที่ 4 เป็นผลสำเร็จ ยกเลิกสัญญาต่าง ๆ ที่ไทยทำกับเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี และทำสัญญากับประเทศต่าง ๆ ใหม่
 5. ได้ยึดทรัพย์จากเชลย
 6. เปลี่ยนธงชาติจากธงช้างมาเป็นธงไตรรงค์ เพื่อนำไปใช้ในกองทัพไทยที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
 7. สร้างอนุสาวรีย์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือ อนุสาวรีย์ทหารอาสา วงเวียน 22 กรกฎา สมาคมสหายสงคราม เป็นต้น
 8. มีการจัดทหารแบบยุโรป และเริ่มจัดตั้งกรมอากาศยานขึ้นเป็นครั้งแรก

สงครามโลกครั้งที่2

 • ผลจากการทำสนธิสัญญาภายหลังสงครามโลกครั้ง1
 • ปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
 • ความแตกต่างในลัทธิการปกครอง
 • ความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาติ
 • ความไม่ร่วมมือกันของประเทศมหาอำนาจ

วิกฤตการณ์สำคัญก่อนสงครามโลกครั้งที่2

 • เยอรมนีละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซาย ถือโอกาสรวมออสเตรียและเชโกสโลวะเกียและ ฉนวนโปแลนด์
 • อิตาลีบุกเอธิโอเปียและอัลบาเนีย
 • สงครามกลางเมืองสปน

สถานการณ์ในสงคราม

 • สงครามเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 1939 โดยเยอรมนีบุกเข้ายึดฉนวนโปร์แลนด์
 • ประเทศคูสงครามทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่

1.ฝ่ายสัมพันธมิตร มี U.S.A. สหภาพโซเวียต อังกฤษ ฝรั่งเศสและจีน

2.ฝ่ายอักษะ มี เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น

 • สงครามโลกครั้งที่2 มีสมรภูมิขยายออกไปเกือบทั่วทุกทวีปศูนย์กลางอยุ่ทางตอนเหนือฝรั่งเศส   ด้านแปซิฟิก ญี่ปุ่น & USA
 • สงครามด้านยุโรปได้ยุติลงก่อนโดยเยอรมนีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ทางด้านเอเชียญี่ปุ่นได้ยอมแพ้หลังจากUSA ได้ทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: